Učební plány

Učební plán pro nižší stupeň gymnáziaObor vzdělání 79–41–K/61 Gymnázium, šestileté studium, denní forma

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 5 4
Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3
Další cizí jazyk Německý/Ruský jazyk 3 3
Matematika a její aplikace Matematika 4 5
Informační a komunikační technologie Informatika a výp. technika 1 1
Člověk a společnost Dějepis Dějepis 2 2
Výchova k občanství Občanská výchova 1 1
Člověk a příroda Fyzika Fyzika 2 2
Chemie Chemie 2 2
Přírodopis Biologie 2 2
Zeměpis Zeměpis 2 2
Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1 1
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 -
Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2
Člověk a svět práce Člověk a svět práce - 1
Celková povinná časová dotace 32 32


Učební plán pro vyšší stupeň gymnáziaObor vzdělání 79–41–K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, denní forma
Obor vzdělání 79–41–K/61 Gymnázium, šestileté studium, denní forma

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3
Další cizí jazyk Německý/Ruský jazyk 3 3 3 3
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 3 3
Člověk a svět práce Základy společenských věd 1 1 2 2
Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ
Dějepis Dějepis 2 2 2 2
Člověk a příroda Fyzika Fyzika 2 3 3 2
Chemie Chemie 2 3 3 -
Biologie Biologie 2 3 3 2
Geografie Zeměpis 3 2 - -
Geologie
Informatika a informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika 2 1 1 -
Umění a kultura Hudební obor Hudební/Výtvarná výchova 2 2 - -
Výtvarný obor
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2
Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 - - -
Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný předmět 1 - - 2 2
Volitelný předmět 2 - - 2 2
Volitelný předmět 3 - - - 2
Volitelný předmět 4 - - - 2
Volitelný předmět 5 - - - 2
Celková povinná časová dotace 33 33 33 33


Video archiv

Poslední: Školní akademie

Stáhnout Zobrazit
Vyhledat na webu:


Partneři
  • logo Univerzita Hradec Králové
  • logo Evropské vzdělávací centrum
  • Logo EU