Nabídka seminářů

Předmaturitní ročník

AC - Cvičení z anglického jazyka
DG - Deskriptivní geometrie
Lt - Latina
NJ - Německý jazyk (třetí cizí jazyk)
PRF - Praktická fyzika (fyzikální experimenty řízené počítačem)
RJ - Ruský jazyk (třetí cizí jazyk)
ČS - Seminář a cvičení z českého jazyka
MS - Seminář a cvičení z matematiky


Maturitní ročník

DU - Dějiny umění
NK - Konverzace v německém jazyce
RK - Konverzace v ruském jazyce
NJ - Německý jazyk (třetí cizí jazyk)
NJ - Německý jazyk (třetí cizí jazyk)
OA - Obchodní angličtina
Pl - Politologie
PRF - Praktická fyzika (fyzikální experimenty řízené počítačem)
Pr - Programování
RJ - Ruský jazyk (třetí cizí jazyk)
RJ - Ruský jazyk (třetí cizí jazyk)
BiS - Seminář a cvičení z biologie
FS - Seminář a cvičení z fyziky
ChS - Seminář a cvičení z chemie
DS - Seminář z dějepisu
IVTS - Seminář z informatiky a výp. techniky
ZS - Seminář ze zeměpisu
SVS - Společenskovědní seminář
Video archiv

Poslední: Školní akademie

Stáhnout Zobrazit
Vyhledat na webu:


Partneři
  • logo Univerzita Hradec Králové
  • logo Evropské vzdělávací centrum
  • Logo EU