• +420 495 490 377
  • info@gnb.com

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

 

 

 

Více na https://prijimacky.cermat.cz/

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020


PZ 2019 (1. kolo) Gymnázium, čtyřleté studium
PZ 2019 (1. kolo) Gymnázium, šestileté studium
PZ 2019 (1. kolo) Ekonomika a podnikání, čtyřleté studium

Postup uchazeče po zveřejnění výsledků přijímacího řízení


Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení dne 29. 4. 2019 si uchazeči volí jeden z následujících postupů:

1) Uchazeč je přijat a chce na naší škole studovat

Uchazeč odevzdá vyplněný a podepsaný zápisový lístek v zákonem stanovené lhůtě, tedy 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (do 15. 5. 2019) v kanceláři školy na budově gymnázia v ulici Komenského (každý pracovní den od 7:30 do 15:30).

2) Uchazeč je přijat, ale nechce na naší škole studovat

Uvítáme brzké sdělení, že se uchazeč o studium na naší škole vážně neuchází a zápisový lístek nám nehodlá odevzdat v kanceláři školy na budově gymnázia v ulici Komenského (každý pracovní den od 7:30 do 15:30) nebo na emailovou adresu gym@gnb.cz.

3) Uchazeč není přijat, ale chce na naší škole studovat

Hranice přijetí se posune vlivem uchazečů zmíněných v bodě 2). Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou převzít osobně rozhodnutí o nepřijetí v úterý 30. 4. 2019 nebo ve čtvrtek 2. 5. 2019 vždy od 7:30 do 15:30, zároveň mohou podat odvolání proti rozhodnutí na formulář, který je připraven v kanceláři školy na budově gymnázia v ulici Komenského. Nevydaná rozhodnutí o nepřijetí se dle platné legislativy následně 3. 5. 2019 odešlou poštou. Po převzetí rozhodnutí o nepřijetí podá zákonný zástupce v zákonem stanovené lhůtě 3 pracovních dnů odvolání proti nepřijetí (vzor formuláře je připraven v kanceláři ředitele). Jestliže toto odvolání nepodá, ani v případě uvolnění místa nebude možno takového uchazeče přijmout. Ředitel přijme na uvolněná místa další uchazeče podle pořadí na výsledkové listině a vydá pro příslušné uchazeče revidované rozhodnutí, které zašle na adresu uvedenou v přihlášce. Uchazeči (jejich zákonní zástupci) pak musí odevzdat zápisový lístek opět ve lhůtě 10 pracovních dnů.

4) Uchazeč není přijat a nechce na naší škole studovat

Uvítáme sdělení, že uchazeč nebude podávat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Ohledně dalších možných dotazů kontaktujte ředitele školy (tel. 723 478 251, email gym@gnb.cz).

V Novém Bydžově dne 29. 4. 2019

Mgr. Lukáš Rosůlek
ředitel školy

Vzor odvolání

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020


Gymnázium, čtyřletý obor vzdělání
Gymnázium, šestiletý obor vzdělání
Ekonomika a podnikání, čtyřletý obor vzdělání


1. Předpokládaný počet přijímaných žáků ve školním roce 2019/2020:


Kód oboruObor vzděláníForma vzděláváníDélka vzděláváníPočet přijímaných
79-41-K/41 Gymnázium denní 4 r. 30 žáků
79-41-K/61 Gymnázium denní 6 r. 30 žáků
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání denní 4 r. 30 žáků


2. Přihláška ke studiu


Přihlášku ke studiu je možné osobně odevzdat v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 v kanceláři školy v ulici Komenského nejpozději do 1. března 2019. Přihlášku je možné odeslat i poštou na adresu: Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov. Také v tomto případě musí být ve škole nejpozději do 1. března 2019.


Vzor vyplnění formuláře přihlášky (MS Excel .xls)

Vzor vyplnění formuláře přihlášky (PDF)

Formulář přihlášky (PDF s možností zápisu)

Poznámka:
Ve vzoru vyplnění přihlášky jsou použity 3 barvy:
Modře vyznačeno je to, co je třeba vyplnit přesně takto (název a adresa školy, obor vzdělání).
Červeně je vyznačeno to, co je třeba vyplnit Vašimi konkrétními údaji.
Zeleně jsou uvedeny pouze poznámky vysvětlující vyplnění.

Nezapomeňte uvést hlavně jméno a příjmení zákonného zástupce a adresu pro doručování (většinou bude v kolonce Adresa trvalého pobytu).
Lékařské potvrzení o zdravotním stavu žáka škola nepožaduje.
Na druhé straně přihlášky základní škola potvrdí prospěch žáka. Do kolonky Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další uveďte informaci o umístění v soutěžích. K započítání bodů za určené soutěže je třeba přiložit kopii diplomu.3. Pozvánka k přijímacím zkouškám


Škola odesílá 14 dní před konáním přijímací zkoušky uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce.4. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám


Pro všechny obory vzdělání nabízíme bezplatné přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám dle následujícího rozpisu:

Pro uchazeče oborů vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/61 Gymnázium:

Pátek 15. 3. 2019 - 14:00-16:00
Matematika (čtyřleté studium)
Český jazyk (šestileté studium)
Pátek 22. 3. 2019 - 14:00-16:00
Matematika (šestileté studium)
Český jazyk (čtyřleté studium)

V případě zájmu zasílejte přihlášky na mailovou adresu uhlirova@gnb.cz (uveďte celé jméno uchazeče, dále zda se jedná o čtyřleté nebo šestileté studium, zda máte zájem o oba páteční kurzy nebo jen jeden).

Pro uchazeče oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání:

Pátek 15. 3. 2019 - 14:00-16:00
Matematika (čtyřleté studium)
Pátek 22. 3. 2019 - 14:00-16:00
Český jazyk (čtyřleté studium)

V případě zájmu zasílejte přihlášky na mailovou adresu karnikova@gnb.cz (uveďte celé jméno uchazeče a zda máte zájem o oba páteční kurzy nebo jen jeden).

Podmínkou k zařazení do přípravných kurzů je podání jedné z přihlášek ke studiu na naší škole.5. Přijímací zkoušky


Uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z matematiky a její aplikace a z písemného testu z českého jazyka a literatury. Tyto testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
V prvním kole přijímacího řízení se budou jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého oboru vzdělání konat v pátek 12. dubna 2019 (1. termín) a v pondělí 15. dubna 2019 (2. termín), do šestiletého oboru vzdělání v úterý 16. dubna 2019 (1. termín) a ve středu 17. dubna 2019 (2. termín).

Informace o přijímacích zkouškách

Jednotná přijímací zkouška - schéma6. Po přijímacích zkouškách


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce nejpozději 30. dubna 2019. Písemné rozhodnutí bude zasláno jen uchazečům nepřijatým.
Přijatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě nenaplnění předpokládaného počtu uchazečů v prvním kole přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy další kola. Informace o termínu podání přihlášek, počtu volných míst a kritériích přijetí budou zveřejněny na webových stránkách školy.Přijímací řízení - VOŠ - denní a kombinované studium

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme 1. ročník denního studia na VOŠ ve tříletém oboru vzdělání Účetnictví a daně. Toto tříleté studium nabízí pouze dvě školy v celé republice a je zaměřeno na hlubší osvojení problematiky daňové evidence a účetnictví, daňové soustavy včetně oborů souvisejících, jako je firemní ekonomika, právo, cizí jazyky, informační technologie a další. Absolventi využívají získané teoretické a praktické znalosti v oblasti působení finančních úřadů, účetních a auditorských firem, daňového poradenství, na ekonomickém úseku firem, úvěrových oddělení bank i při studiu na vysokých školách ekonomického směru. Absolventi školy získají titul DiS. - diplomovaný specialista v oboru účetnictví a daně.

Pokud přemýšlíte, kam po maturitě a chcete studovat něco, co má smysl, co Vám dává velké předpoklady k uplatnění na trhu práce, neváhejte a podávejte přihlášky ke studiu do 27. září 2019 (poštou na adresu Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov nebo osobně na sekretariát školy každý pracovní den od 7:30 do 15:00).

Termín konání přijímacího řízení je pátek 4. října 2019. Další kola přijímacího řízení budou vyhlašována do naplnění kapacity.

Mgr. Lukáš Rosůlek
ředitel školy

4. kolo – Kritéria 2019 Účetnictví a daně (tříleté studium)

Přihláška ke studie VOŠ denní

 

Výsledky 4. kola


4. kolo – Výsledky PZ 2019 Účetnictví a daně (tříleté studium)

 

Výsledky 3. kola


3. kolo – Výsledky PZ 2019 Účetnictví a daně (tříleté studium)

 

Výsledky 2. kola


2. kolo – Výsledky PZ 2019 Účetnictví a daně (tříleté studium)

Nejnovější aktuality

Všechny aktuality najdete v sekci Aktuality.

./images/aktuality/mvr-2019-1-min.jpg

7. ROČNÍK MEMORIÁLU VÁCLAVA RUNDA

  • by Admin

V pátek 11. října 2019 se v areálu střední odborné školy v Novém Bydžově uskutečnil již 7. ročník Me …

Čti více »

./images/aktuality/reditelske-volno-1-min.jpg

ŘEDITELSKÉ VOLNO 31. 10. 2019 A 1. 11. 2019

  • by Admin

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném …

Čti více »

./images/aktuality/anglie-2019-1-min.jpg

NÁŠ ZÁJEZD DO ANGLIE

  • by Admin

V neděli 22. září jsme krátce před půlnocí vyrazili na náš školní zájezd do Anglie. Jeli jsme přes N …

Čti více »