• +420 495 490 377
  • info@gnb.com

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020


Gymnázium, čtyřletý obor vzdělání
Gymnázium, šestiletý obor vzdělání
Ekonomika a podnikání, čtyřletý obor vzdělání


1. Předpokládaný počet přijímaných žáků ve školním roce 2019/2020:


Kód oboruObor vzděláníForma vzděláváníDélka vzděláváníPočet přijímaných
79-41-K/41 Gymnázium denní 4 r. 30 žáků
79-41-K/61 Gymnázium denní 6 r. 30 žáků
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání denní 4 r. 30 žáků


2. Přihláška ke studiu


Přihlášku ke studiu je možné osobně odevzdat v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 v kanceláři školy v ulici Komenského nejpozději do 1. března 2019. Přihlášku je možné odeslat i poštou na adresu: Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov. Také v tomto případě musí být ve škole nejpozději do 1. března 2019.


Vzor vyplnění formuláře přihlášky (MS Excel .xls)

Vzor vyplnění formuláře přihlášky (PDF)

Formulář přihlášky (PDF s možností zápisu)

Poznámka:
Ve vzoru vyplnění přihlášky jsou použity 3 barvy:
Modře vyznačeno je to, co je třeba vyplnit přesně takto (název a adresa školy, obor vzdělání).
Červeně je vyznačeno to, co je třeba vyplnit Vašimi konkrétními údaji.
Zeleně jsou uvedeny pouze poznámky vysvětlující vyplnění.

Nezapomeňte uvést hlavně jméno a příjmení zákonného zástupce a adresu pro doručování (většinou bude v kolonce Adresa trvalého pobytu).
Lékařské potvrzení o zdravotním stavu žáka škola nepožaduje.
Na druhé straně přihlášky základní škola potvrdí prospěch žáka. Do kolonky Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další uveďte informaci o umístění v soutěžích. K započítání bodů za určené soutěže je třeba přiložit kopii diplomu.3. Pozvánka k přijímacím zkouškám


Škola odesílá 14 dní před konáním přijímací zkoušky uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce.4. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám


Pro všechny obory vzdělání nabízíme bezplatné přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám dle následujícího rozpisu:

Pro uchazeče oborů vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/61 Gymnázium:

Pátek 15. 3. 2019 - 14:00-16:00
Matematika (čtyřleté studium)
Český jazyk (šestileté studium)
Pátek 22. 3. 2019 - 14:00-16:00
Matematika (šestileté studium)
Český jazyk (čtyřleté studium)

V případě zájmu zasílejte přihlášky na mailovou adresu uhlirova@gnb.cz (uveďte celé jméno uchazeče, dále zda se jedná o čtyřleté nebo šestileté studium, zda máte zájem o oba páteční kurzy nebo jen jeden).

Pro uchazeče oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání:

Pátek 15. 3. 2019 - 14:00-16:00
Matematika (čtyřleté studium)
Pátek 22. 3. 2019 - 14:00-16:00
Český jazyk (čtyřleté studium)

V případě zájmu zasílejte přihlášky na mailovou adresu karnikova@gnb.cz (uveďte celé jméno uchazeče a zda máte zájem o oba páteční kurzy nebo jen jeden).

Podmínkou k zařazení do přípravných kurzů je podání jedné z přihlášek ke studiu na naší škole.5. Přijímací zkoušky


Uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z matematiky a její aplikace a z písemného testu z českého jazyka a literatury. Tyto testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
V prvním kole přijímacího řízení se budou jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého oboru vzdělání konat v pátek 12. dubna 2019 (1. termín) a v pondělí 15. dubna 2019 (2. termín), do šestiletého oboru vzdělání v úterý 16. dubna 2019 (1. termín) a ve středu 17. dubna 2019 (2. termín).

Informace o přijímacích zkouškách6. Po přijímacích zkouškách


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce nejpozději 30. dubna 2019. Písemné rozhodnutí bude zasláno jen uchazečům nepřijatým.
Přijatý uchazeč musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě nenaplnění předpokládaného počtu uchazečů v prvním kole přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy další kola. Informace o termínu podání přihlášek, počtu volných míst a kritériích přijetí budou zveřejněny na webových stránkách školy.Přijímací řízení - VOŠ - denní studium

Nejnovější aktuality

Všechny aktuality najdete v sekci Aktuality.

./images/aktuality/E-ples-plakat-2019-min.jpg

60. PLES MATURANTŮ A ABSOLVENTŮ SOŠ A VOŠ

  • by Admin

Jménem naší školy a spolku SRPŠ Vás tímto srdečně zveme na jubilejní 60. ples maturantů a absolventů …

Čti více »

./images/aktuality/formularPZ-min.jpg

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

  • by Admin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, na webových stránkách v sekci UCHAZEČ jsme zveřejnili Kr …

Čti více »

./images/aktuality/herlikovice-2019-min.jpg

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU KURZU

  • by Admin

Lyžařský kurz se uskuteční v termínu 3. - 9. 3. 2019 v lyžařském areálu Herlíkovice. Odjez v neděli …

Čti více »