• +420 495 490 377
  • info@gnb.com

Historie školy a absolventi

GymnáziumAlmanach k 145. výročí založení gymnázia

Historie školy a města

Z kronik a výročních zpráv

Významné osobnosti

Absolventi gymnázia

Svědkové 145. výročí založení školy

Prameny a literatura

 Historie SOŠ/VOŠ

Střední odborná škola


thumb-01

Koncem 70. let 19. st. se začalo poprvé jednat o možnosti založení školy, která by poskytovala základní zemědělské vzdělání. Jednání byla složitá i proto, že doba vzniku nových škol příliš nepřála. Teprve v r. 1883 byl návrh schválen, a když byly zajištěny nejnutnější finanční prostředky, zemský výbor výnosem č. 41686 ze 7. prosince 1884 otevření školy povolil.


Zimní hospodářská škola byla slavnostně otevřena 14. prosince 1884 a byla jednou z prvních tohoto typu. Jen o rok starší je škola v Jičíně a zároveň s ní vznikly školy v Kuklenách a Rakovníku. Vyučování bylo dvouleté po pět zimních měsíců. Z odborných předmětů se vyučovala správověda, účetnictví, pěstování rostlin, chov zvířectva, zvěroléčitelství a nauka o zevnějšku zvířat a kování kopyt. Školu však navštěvovalo jen málo žáků, jejich počet se zvýšil až počátkem 90. let.


Na počátku 20. století se objevily návrhy, že by měla být postavena nová budova. Po řadě jednání se sporná stanoviska vyjasnila, byla získána státní i zemská podpora a mohlo se začít stavět. Plány a rozpočty vypracovali pražští stavitelé Benedikt a Pacl, okresní zastupitelstvo zakoupilo potřebné pozemky a v červenci 1912 stavba započala. Budování rychle pokračovalo a 26. října 1913 byla škola slavnostně otevřena. Při nové škole byl zřízen školní statek, internát a od r. 1914 zde začala letní výuka hospodyňské školy. Do života školy zasáhla první světová válka, kdy mnoho žáků muselo odejít na frontu.


Svoji existenci si škola uhájila i po vzniku samostatného Československa. Po několika silných poválečných ročnících se počet žáků ve 2. polovině 20. let snížil a k dalšímu poklesu došlo v letech třicátých.tridaskolyOdborná hospodářská škola nadále zůstávala okresní školou řízenou kuratoriem, až v roce 1936 se změnila ve školu zemskou. Většímu zájmu se těšila hospodyňská škola, kde byla výuka od r. 1927 rozšířena na celoroční ve dvou vyučovacích obdobích - letním a zimním.


V r. 1931 byla zřízena zemědělská poradna, kde sbor zemědělských praktiků i teoretiků poskytoval bezplatné rady ze všech oborů zemědělství. Činnost poradny přispěla ke zvýšení popularity školy.


Výuka pokračovala i za okupace, dokonce v r. 1943 v budově školy začala působit lidová škola zemědělská a učňovská škola zahradnická. Ale konec války zasáhl i sem. Začátkem roku1945 byla budova zabrána a výuka musela být zastavena.


Od šk. r. 1950/51 začíná výuka dvouleté rolnické školy pěstitelské, která byla zaměřena hlavně na vzdělávání agronomů. K 1. září 1952 byla zřízena dvouletá zemědělská účetnická škola pro kraj Hradecký, kterou v r. 1956 přesunuli do Jičína, a budova sloužila dvouleté mistrovské škole oboru pěstitel - chovatel.


K zásadní změně došlo v roce 1958, kdy byla zahájena výuka v zemědělské technické škole, obor Účetní evidence. Jednalo se o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.


Do července 2018 jsme byli Vyšší odborná škola a Střední odborná škola s obory Podnikání a služby, Obchodní akademie a Účetnictví a daně.

Jak se měnil název školy v průběhu doby
Zimní hospodářská škola 1884 – 1949
Hospodářská škola 1914 – 1949
Učňovská škola zahradnická 1943 – 1947
Lidová škola zemědělská 1943 – 1948
Základní odborná škola rolnická 1948 – 1952
Rolnická škola pěstitelská 1950 – 1952
Zemědělská účetnická škola 1952 – 1956, 1960
Zimní škola zemědělské mládeže 1954 – 1958
Zemědělská mistrovská škola 1956 – 1959
Zemědělská učňovská škola 1958 – 1964
Střední zemědělská technická škola 1958 – 1984
Střední ekonomická škola 1984 – 1998
Střední zemědělská škola 1984 – 1998
Střední odborná škola 1998 – 2002
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola 2002 - dosud
Ředitelé školy po roce 1958
Ing. Josef Vondráček 1958 – 1970
Ing. Jaroslav Brychta 1970 – 1971
Ing. Miroslav Procházka 1971 – 1973
Ing. Vlastimil Steklý 1973 – 1990
Ing. Josef Vondráček 1990 – 1990
Ing. Antonín Macháček 1990 – 2000
Mgr. Václav Málek 2000 – 2012
Ing. Blanka Macháčková 2012 – 2016
Mgr. Gabriela Myšková 2016 – 2018


 

Nejnovější aktuality

Všechny aktuality najdete v sekci Aktuality.

./images/aktuality/mvr-2019-1-min.jpg

7. ROČNÍK MEMORIÁLU VÁCLAVA RUNDA

  • by Admin

V pátek 11. října 2019 se v areálu střední odborné školy v Novém Bydžově uskutečnil již 7. ročník Me …

Čti více »

./images/aktuality/reditelske-volno-1-min.jpg

ŘEDITELSKÉ VOLNO 31. 10. 2019 A 1. 11. 2019

  • by Admin

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném …

Čti více »

./images/aktuality/anglie-2019-1-min.jpg

NÁŠ ZÁJEZD DO ANGLIE

  • by Admin

V neděli 22. září jsme krátce před půlnocí vyrazili na náš školní zájezd do Anglie. Jeli jsme přes N …

Čti více »