• +420 495 490 377
  • info@gnb.com

Aktuality

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ INTERAKTIVNÍCH UČEBEN NA NOVOBYDŽOVSKÉM GYMNÁZIU
14.03.2019 14:03
./images/aktuality/corinth-2019-1-min.jpg

Naše škola se stala první střední školou v Královéhradeckém kraji, kde byly v rámci krajské podpory polytechnického a digitálního vzdělávání ve středu 13. března 2019 slavnostně otevřeny dvě kompletní interaktivní učebny Corinth Classroom vybavené systémem tabulí a především nejmodernějším výukovým softwarem Corinth. Slavnostního otevření se zúčastnila celá řada významných hostů, mezi nimi například náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství Martina Berdychová, státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč, rektor Univerzity Karlovy Praha Tomáš Zima, starosta města Nový Bydžov Pavel Louda a mnoho dalších z řad ředitelů, firem a představitelů města a Královéhradeckého kraje.

Jde o přelomovou učební pomůcku, která byla vyvinuta ve spolupráci s učiteli, vzdělávacími experty, nejlepšími univerzitami, ale i studenty a běžnými uživateli po celém světě. Corinth Classroom nabízí uživatelům interaktivní 3D obsah propojený s MS Office a umožňuje pomocí obrazovek ukazovat trojrozměrné objekty z oblasti biologie člověka, rostlin a zvířat, fyziky, chemie, geologie, techniky a dalších oborů. Díky snadnému a rychlému použití digitálních výukových objektů mohou učitelé zefektivnit své přípravy na hodinu, více vtáhnout žáky do výuky a motivovat je ke kreativitě.

Tento systém nám jednoznačně umožní zkvalitnit výchovně vzdělávací proces, implementovat digitální vzdělávání do výuky a zároveň posouvá naši školu zase o něco dál v oblasti přírodovědného zaměření. A to je jeden z hlavních směrů, kterým se chce naše škola dále ubírat," říká ředitel školy Lukáš Rosůlek.

Současně s tím připravila firma Corinth virtuální show nejen pro naše žáky, ale i žáky místních a okolních základních škol. Konkrétně se seznámili s fungováním speciálních brýlí HoloLens, HTC Vive, Oculus GO nebo s aplikací z-Space, které umožňují prostorové zobrazení různých přírodovědných modelů a práci s nimi. Tyto zobrazovací techniky, které doplňují reálné experimenty, patří k nejmodernějším trendům ve výuce přírodovědných předmětů v blízké budoucnosti.

Přidanou hodnotou celého výukového programu je i skutečnost, že ho řada našich učitelů nadšeně využívá, dokonce jeden z vyučujících fyziky, RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D., s firmou Corinth velmi úzce spolupracuje v oblasti dalšího rozvoje celého softwaru," dodává ředitel školy.

Královéhradeckému kraji bychom tímto rádi poděkovali a popřáli našim vyučujícím a studentům, aby se jim se softwarem dobře pracovalo.

Další informace o zprovoznění učebny a podpoře digitálního vzdělávání:

Královéhradecký kraj

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA VOŠ
20.03.2019 10:49
./images/aktuality/VOS_prihlaska2-min.jpg

Vážení uchazeči o studium na vyšší odborné škole,

před zveřejněním kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání 63-41-N/22 Účetnictví a daně v denní a kombinované formě vzdělávání monitorujeme zájem uchazečů o tento obor vzdělání. Pokud máte zájem o studium, vytiskněte si nezávaznou přihlášku, vyplňte a pošlete na adresu školy Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov, případně pošlete naskenovanou přihlášku na emailovou adresu gym@gnb.cz do 30. dubna 2019.

Podmínkou pro vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do obou forem vzdělávání je minimální počet 25 nezávazných přihlášek do každého oboru vzdělání.

Mgr. Lukáš Rosůlek
ředitel školyMATURITNÍ PLESY ŠKOLY
12.03.2019 09:18
./images/aktuality/ples2019-1-min.jpg

V únoru letošního roku uspořádala naše škola ve spolupráci se spolky rodičů a přátel školy dva tradiční maturitní plesy – pro žáky gymnázia v pořadí 132. ročník, pro žáky a studenty SOŠ a VOŠ v pořadí jubilejní 60. ročník. Tyto plesy se i podle návštěvnosti těší mezi veřejností velké oblibě a rádi bychom Vás ujistili, že budeme i nadále pokračovat v kontinuitě pořádání obou plesů za jednotlivé obory vzdělání. Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci těch letošních, děkujeme. Příští ples maturantů gymnázia se uskuteční v pátek 7. února 2020, ples maturantů a absolventů SOŠ a VOŠ proběhne o 14 dní později, a to v pátek 21. února 2020.

UPOZORNĚNÍ - ŠKOLNÍ JÍDELNA
14.03.2019 15:36
./images/aktuality/jidelnaKO-min.jpg

V úterý 19. 3. 2019 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie nevaří školní jídelna v Revoluční ulici. Výuka žákům gymnázia končí po 6. vyučovací hodině (odpolední výuka odpadá).

Mgr. Lukáš Rosůlek
ředitel školyAKTUÁLNĚ Z HERLÍKOVIC
07.03.2019 10:30
./images/aktuality/LVK-2019-1-min.jpg

Zdravíme všechny z lyžařského kurzu v Herlíkovicích. Hlásíme, že vše probíhá bez problémů, všichni jsme zdrávi. Poctivě trénujeme a zlepšujeme naše lyžařské dovednosti. Zvláště 3. družstvo zaznamenává obdivuhodné pokroky. Sněhu je dost, počasí je slunečné i sněhové, nálada výborná. Dobře nám tady vaří, zvláště ranní švédské stoly dodají energii na celý den. Návrat hlásíme na sobotu kolem 13:00.

VÝSLEDKY EKONOMICKÉ OLYMPIÁDY 2019
07.03.2019 10:18
./images/aktuality/ekonom_olympiada-2019-min.jpg

V letošním roce se studenti S3.A,B a S4.A,B zapojili do soutěže „Ekonomická olympiáda 2019“. Jedná se o mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentúm středních škol.

Po uzavření všech krajských kol byly zveřejněny výsledky, které nás velmi těší. Ratko Ilič ze třídy 3.A se umístil v krajském kole na velmi pěkném 12. místě.

K dosaženému výsledku tímto gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.VIRTUÁLNÍ REALITA - VYUČOVACÍ TRENDY PRO 21. STOLETÍ
05.03.2019 15:52
./images/aktuality/vr-show-1-min.jpg

Ve středu 13. 3. 2019 proběhne na gymnáziu slavnostní otevření oranžové učebny fyziky a zelené učebny biologie, které jsou nově vybaveny aplikací Corinth Classroom umožňující žákům pracovat s 3D modely různých přístrojů, experimentů, rostlin, živočichů, aj.

Naše gymnázium bylo jako první v Královéhradeckém kraji vybaveno touto moderní zobrazovací technikou. V rámci slavnostního otevření obou učeben za přítomnosti představitelů KHK, Univerzity Karlovy, zástupců Libereckého a Pardubického kraje, České televize a dalších médií uspořádá firma Corinth s.r.o. v tento den pro žáky gymnázia a základních škol z Nového Bydžova a blízkého okolí virtuální show, ve které si mohou žáci vyzkoušet nejrůznější zařízení pro virtuální a augmentovanou realitu.

Konkrétně se seznámí s fungováním speciálních brýlí HoloLens, HTC Vive, Oculus GO nebo s aplikací z-Space, které umožňují prostorové zobrazení různých přírodovědných modelů a práci s nimi. Tyto zobrazovací techniky, které doplňují reálné experimenty, patří k nejmodernějším trendům ve výuce přírodověných předmětů v blízké budoucnosti.

Naše škola navázala s firmou Corinth užší spolupráci, jejímž cílem bude mimo jiné i zapůjčení nebo zakoupení výše uvedených přístrojů, díky kterým můžeme na našem gymnáziu realizavat inovativní vyučovací metody.

Pozvánka pro žáky ZŠ3. MÍSTO V OKRESNÍ SOUTĚŽI!
20.02.2019 16:19
./images/aktuality/AJ-soutez-2019-min.jpg

Dne 18. 2. 2019 se v Hradci Králové uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce.

V kategorii II B se utkali studenti víceletých gymnázií. Požadovaná úroveň znalostí v této soutěži odpovídá úrovni B2, tj. First Certificate in English.

Nejmladší účastník, student 1. C našeho gymnázia Nam Vu Thanh, vybojoval 3. místo.

Srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!OPĚT NAŠE STUDENTKY ZABODOVALY
19.02.2019 13:44
./images/aktuality/aktdefault.jpg

Studentky našeho gymnázia Jana Fráňová a Hana Přívratská z 3. A a Anežka Vancová z 2. C se 29. 3. 2019 účastnily okresního kola OČJ. V druhé kategorii se dostala Jana Fráňová na hezké páté místo a Hana Přívratská na desáté. Anežka Vancová poprvé reprezentovala v první kategorii a mezi velkým počtem účastníků skončila na 21. místě.

Další úspěch zaznamenala i studentka Tereza Šlechtová z 1. C, kdy na tradiční recitační soutěži, kterou pořádá DDM, obsadila 8. místo.

Za reprezentaci všem děkujeme.SVĚT KOLEM NÁS
19.02.2019 09:06
./images/aktuality/persie-2019-1-min.jpg

Ve středu 13. února 2019 se žáci naší školy zúčastnili v Jiráskově divadle cestovatelské přednášky s názvem Írán - zahalená krása. Osmý díl vzdělávacího projektu Svět kolem nás nás zavedl do oblasti starověké Perské říše, do hornaté, drsné a vyprahlé země. I tentokrát jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z oblasti historie, zeměpisu, biologie a geologie. Zároveň nás sympatičtí moderátoři a cestovatelé seznámili s charakteristikou tamního obyvatelstva, jeho zvyky a ukázali nám běžný život obyvatel na Blízkém východě. V příštím roce se můžeme těšit na další díl, tentokrát o zemi za velkou zdí – o Číně.

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU KURZU
15.02.2019 09:57
./images/aktuality/herlikovice-2019-min.jpg

Lyžařský kurz se uskuteční v termínu 3. - 9. 3. 2019 v lyžařském areálu Herlíkovice. Odjez v neděli 3. 3. z náměstí v Novém Bydžově (lékárna) ve 12:30. Návrat v sobotu 9. 3. 14:00 - 14:30.SOŠ NAVŠTÍVILA ROMEA A JULII V HRADCI KRÁLOVÉ
13.02.2019 13:13
./images/aktuality/romeo-julie-2019-1-min.jpg

Dne 6. 2. 2019 se uskutečnila exkurze třídy S1.A do Klicperova divadla v Hradci Králové. Moderní zpracování divadelní hry Williama Shakespeara Romeo a Julie se žákům líbilo, můžeme ho Všem doporučit.

MEZINÁRODNÍ OLYMPIÁDA
13.02.2019 10:59
./images/aktuality/olympiada-rustina-2019-min.jpg

Ruštináři z novobydžovského gymnázia vyslyšeli výzvu Petrohradské státní univerzity a zúčastnili se 1. ročníku mezinárodní olympiády v ruském jazyce pro žáky a studenty od 14 do 27 let. Plnili shodné soutěžní úkoly jako jejich vrstevníci z více než 40 zemí světa, např. ze Slovenska, Německa, Řecka, Japonska, USA, Brazílie či Egypta. A naši zástupci uspěli, hned tři si vybojovali postup do celostátního kola v ČR - Barbora Kubínová, Tomáš Macháček a Tereza Rejlová. Gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme mnoho zdaru ve finále soutěže.BASKETBALOVÝ TURNAJ
12.02.2019 13:39
./images/aktuality/basket-2019-1-min.jpg

V pondělí 11. února 2019 pořádala naše škola již tradiční basketbalový turnaj pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Letos se ve dvou tříčlenných skupinách proti sobě utkali reprezentanti naší školy, ZŠ Klicperova, ZŠ Smidary, ZŠ Skřivany, ZŠ Kukleny a ZŠ Chlumec nad Cidlinou. Po dramatickém boji o třetí místo, ve kterém naši žáci porazili ZŠ Klicperova 5:4, zvítězili jednoznačně žáci ZŠ Skřivany, kteří ve finále zdolali ZŠ Kukleny 8:2.

Celkové pořadí:
1. ZŠ Skřivany
2. ZŠ Kukleny
3. Gymnázium, SOŠ a VOŠ, NB
4. ZŠ Klicperova
5. ZŠ Smidary
6. ZŠ Chlumec nad Cidlinou

Všem zúčastněným týmům děkujeme za účast a našim žákům za vzornou reprezentaci školy.

PROJEKTOVÝ DEN NA SOŠ
08.02.2019 14:46
./images/aktuality/E-projektden-2019-1-min.jpg

Ve čtvrtek 7. února 2019 se uskutečnil projektový den žáků S3.A třídy. Žáci se na tento den připravovali půl roku, zpracovali své téma nejprve jako tištěnou práci v rozsahu 10 – 15 stran a poté s pomocí prezentace v PowerPointu svou práci odprezentovali. Téma jejich práce vycházelo ze zaměření studovaného oboru. Tentokrát byla převaha sportovních témat. Jako nejlepší byla vyhodnocena práce Lukáše Roseckého s názvem Finanční náklady fanouška HC Mountfield HK na Extraligu v sezóně 2017/2018. Získané zkušenosti využití žáci při tvorbě a obhajobě Maturitní práce, která je čeká v příštím školním roce. Nejlepší práce mohou postoupit do Okresního kola SOČ.

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA
08.02.2019 07:56
./images/aktuality/ekonom_olympiada-2019-min.jpg

V letošním roce se studenti 3.A,B a 4.A,B zapojili do soutěže „Ekonomická olympiáda 2019“. Jedná se o mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentúm středních škol.

Ze školního kola se úspěšně probojovali do krajského kola Ratko Ilič ze třídy 3.A a David Gaži ze třídy 4.A. Krajské kolo se uskutečnilo 31. 1. 2019 v Hradci Králové.

Držíme palce našim reprezentantům, aby se na konci února dozvěděli co možná nejlepší výsledky.EXKURZE V1. C
07.02.2019 09:42
./images/aktuality/exkurzeV1C-2019-min.jpg

Dne 5. 2. 2019 se uskutečnila exkurze třídy V1.C do Prahy. Jejím cílem byla návštěva expozice České národní banky „Lidé a peníze“. Výstava byla věnována mimo jiné 100. výročí československé korunyPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
04.02.2019 10:29
./images/aktuality/formularPZ-min.jpg

Vážení uchazeči o studium na naší škole,

na webových stránkách v sekci UCHAZEČ jsme zveřejnili Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020.
Otevíráme tři obory vzdělání, do každého přijímáme maximální počet 30 žáků:
79-41-K/41 Gymnázium, čtyřletý obor vzdělání
79-41-K/61, Gymnázium, šestiletý obor vzdělání
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, čtyřletý obor vzdělání

Přihlášku ke studiu je nutné podat do 1. března 2019. Vaše případné dotazy směřujte na gym@gnb.cz.

Mgr. Lukáš Rosůlek
ředitel školyBRUSLENÍ 2019
01.02.2019 11:01
./images/aktuality/brusleni-2019-1-min.jpg

Den, kdy se rozdávalo vysvědčení, jsme si již tradičně zpestřili dvouhodinovým bruslením na místním zimním stadionu.

132. PLES MATURANTŮ GYMNÁZIA
11.01.2019 15:16
./images/aktuality/G-ples-plakat-2019-min.jpg

Jménem naší školy a spolku KRPŠ Vás tímto srdečně zveme na 132. ples maturantů gymnázia, který se koná v pátek 8. 2. 2019 od 20:00 v KD Králíky u Nového Bydžova.

Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v kanceláři školy (budova G, Komenského 77) od 17. 1. 2019.

Těšit se můžete na PŘEDTANČENÍ MATURANTŮ pod vedením choreografky Lenky Syrové. K poslechu a tanci hraje taneční orchestr JAMES BAND z Hradce Králové (http://www.jamesband.cz/web/) a P. W. J. (vinárna).

Zajištěna kyvadlová doprava z Masarykova náměstí v Novém Bydžově od 18:30 do 21:00 a z Chlumce nad Cidlinou od 18:30. Na závěr plesu autobus do Chlumce nad Cidlinou a kyvadlová doprava do Nového Bydžova.

Těšíme se na Vás!60. PLES MATURANTŮ A ABSOLVENTŮ SOŠ A VOŠ
11.01.2019 14:15
./images/aktuality/E-ples-plakat-2019-min.jpg

Jménem naší školy a spolku SRPŠ Vás tímto srdečně zveme na jubilejní 60. ples maturantů a absolventů SOŠ a VOŠ, který se koná v pátek 22. 2. 2019 od 20:00 v KD Králíky u Nového Bydžova.

Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v kanceláři školy (budova E, Jana Maláta 1869) od 4. 2. 2019 (14:00 – 16:00).

Těšit se můžete na PŘEDTANČENÍ MATURANTŮ pod vedením choreografa Jozefa Goliana. K poslechu a tanci hraje kapela EGO RETRO MUSIC z Hořic (http://www.egoretromusic.cz/) a P. W. J.

Zajištěna kyvadlová doprava z Masarykova náměstí v Novém Bydžově od 18:30 do 21:00 a z Chlumce nad Cidlinou od 18:30. Na závěr plesu autobus do Chlumce nad Cidlinou a kyvadlová doprava do Nového Bydžova.

Těšíme se na Vás!TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
09.01.2019 13:11
./images/aktuality/kmb2019-min.jpg

V pondělí 7. 1. 2019 se studenti prvního ročníku šestiletého gymnázia zapojili do Tříkrálové sbírky 2019 a navštívili zaměstnance a pacienty místní nemocnice.VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
08.01.2019 09:39
./images/aktuality/vanoce-sport-2018-1-min.jpg

Poslední akcí roku 2018 na gymnáziu bylo tradiční sportovní dopoledne, které každoročně před zimními prázdninami pořádají třetí ročníky. Jednotliví zástupci tříd se utkali v deseti rozličných disciplínách (např. volejbale, prší, dámě, stolním tenisu, ve hře Aktivity...). Po sečtení všech výsledků se celkovým vítězem stala třída 6. C, druhé místo patřilo překvapivě 2. C a třetí skončila 5. C.

2. KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ FUTSALOVÉ LIGY
19.12.2018 11:54
./images/aktuality/futsal2018-min.jpg

17. 12. 2018 se ve sportovní hale v Náchodě konalo 2. kolo SFL. Našimi soupeři byly týmy: OA Hradec Králové, Gymnázium Náchod a SOA Náchod. V prvním utkání jsme narazili na Gymnázium Náchod. Přestože jsme byli celou dobu lepší, vedli 2:1, tak v posledních 15 vteřinách jsme dostali sporný gól na 2:2. Jak se ukázalo, tak bohužel tento okamžik byl pro postup do dalšího kola rozhodující. V druhém zápase jsme sice porazili SOA Náchod 4:2, ale v posledním utkání jsme prohráli s favorizovaným týmem OA HK 2:7. Vítězi tohoto kola se stala OA HK a na druhém místě díky lepšímu skóre se umístilo Gymnázium Náchod. Tyto dva týmy postupují i do dalšího kola.

Děkujeme všem studentům za reprezentaci školy.VÍDEŇ 2018
17.12.2018 10:58
./images/aktuality/viden2018-1-min.jpg

Dne 12.12. 2018 se studenti třetích a čtvrtých ročníků a studenti SOŠ a VOŠ zúčastnili předvánoční jednodenní exkurze do Vídně. Navštívili jsme letní sídlo Habsburků Schönbrunn (s českým audioprůvodcem), obdivovali jsme architektonicky zvláštní a zajímavý dům Hundertwasserhaus a zbytek odpoledne jsme věnovali centru města. Viděli jsme např. budovy: Staatsoper, Stephansdom, Hofburg, Burgtheater a Rathaus, kde nás okouzlily snad nejkrásnější a největší vánoční trhy ve Vídni.

SBÍRKA NA POMOC NEMOCNÝM DĚTEM
17.12.2018 10:50
./images/aktuality/2018-zimni-srdce-dny-1-min.jpg

Ve dnech 3. 12. – 7. 12. 2018 se konala celorepubliková sbírka „Zimní srdíčkové dny“ za účelem pomoci vážně nemocným dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje velmi náročnou celodenní péči. Ti, co chtěli přispět finančním obnosem, si mohli zakoupit magnetku, propisovací tužku a plastové srdíčko za 30 Kč, přívěsek za 35 Kč nebo dárkové balení kávy za 40 Kč.

Vybrané peníze budou použity na zakoupení přístrojů, zdravotních pomůcek, léků nebo na ozdravné pobyty pro nemocné děti.

Naši gymnazisti se této akce pravidelně zúčastňují, letos organizaci zimní sbírky měla na starosti třída 1. A (Bradnová, Frýdová, Neufussová, Snášelová, Divišek, Kárníková, Kmínková, Cajthamlová, Žilková, Knytlová, Macháček, Prouzová, Koutníková, Šmíd, Tichá, Krátká, Jaroš, Králíček, Marešová a Fulínová). Celou akci zaštiťovala Mgr. Lenka Zychová. Vybrali jsme 21 210 Kč.

Všem laskavým dárcům, kteří přispěli, bychom rádi touto cestou poděkovali.SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ŽÁKOVSKÉ SOUTĚŽE KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET
12.12.2018 10:49
./images/aktuality/kpbi-2018-1-min.jpg

Žákyně 1.A Ester Marie Neufussová byla vylosováním určena jako jedna z výherkyň soutěže KPBI na středních školách v Královéhradeckém kraji. Slavnostní vyhlášení soutěže Kraje pro bezpečný internet proběhlo dne 11. 12. 2018 za účasti představitelů Královéhradeckého kraje, hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové a zástupce společnosti Microsoft, s.r.o.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
12.12.2018 09:46
./images/aktuality/jeziskova-vnoucata-2018-1-min.jpg

I naše škola se připojila k výzvě Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, v rámci které žáci 1. C společně s paní profesorkou Šmídovou vyrobili vánoční přání pro lidi v domovech pro seniory. Věříme, že jim udělají radost a přejeme krásné Vánoce.7. ROČNÍKU SOUTĚŽE O ZLATOU MIKULÁŠOVU BERLU SE ZÚČASTNILO 18 DRUŽSTEV ZŠ
10.12.2018 12:42
./images/aktuality/mb2018-1-min.jpg

V pátek 7.12.2018 proběhla na GNB druhá soutěž již sedmého ročníku soutěže Great Naturalistic Brainstorming, kterou pro žáky základních škol připravili žáci našeho gymnázia. Soutěž s názvem "O zlatou Mikulášovu berlu" byla zaměřena na znalosti z matematiky. Vítězem se stala dvojice z 9.ročníku ZŠ Karla IV.- Alice Řezníčková a Tereza Novotná. Stříbro si odnesla dvojice z 9. ročníku ZŠ V. Kl. Klicpery - Linda Macháčková a Aneta Mikulková, bronz získala dvojice z 9. ročníku ZŠ Karla IV. -Nikolas Bažant a Jakub Suchochleb. Vítězové si odnesli nejen zážitky, ale i hmotné ceny v podobě kalkulaček, flash disků, zvýrazňovačů. Všem vítězům gratulujeme.

PŘEDNÁŠKA „DOBROVOLNICTVÍ V KAMBODŽE“
10.12.2018 09:25
./images/aktuality/kambodza2018-1-min.jpg

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se žáci druhých ročníků gymnázia zúčastnili cestopisné přednášky naší absolventky Kristýny Štočkové na téma Dobrovolnictví v Kambodže. Povídalo se nejen o cestování, ale také třeba o místní současné ekonomické situaci, kambodžské bolestivé historii anebo třeba i o třídění odpadu (respektive v kambodžském kontextu spíše netřídění odpadu). Hlavním tématem přednášky však bylo dobrovolnictví. Pro inspiraci „jak levně cestovat" a zdokonalit se v cizích jazycích byli naši žáci seznámeni s několika organizacemi pro mladé dobrovolníky.SE ŠKOLOU NA MS VE FLORBALE
05.12.2018 18:11
./images/aktuality/ms-florbal-2018-1-min.jpg

Ve spolupráci s Českým florbalovým svazem uspořádala naše škola zájezd na osmifinálové zápasy na Mistrovství světa ve florbale, jež letos pořádala O2 aréna Praha. Díky volným vstupenkám, které byly zdarma, mohlo téměř 60 studentů sledovat dne 5. 12. 2018 zápasy Estonska s Dánskem a Slovenska s Lotyšskem. Zápasový dvojblok splnil naše očekávání. Spolu s téměř 7 500 diváky jsme viděli výhru Lotyšska 6:1 a vyrovnaný zápas s konečnou výhrou Dánska 3:2. Skvělá atmosféra, spousta mexických vln, maskot Floorian, fandění a doprovodný program předčil naše očekávání. Prostě super sportovní zážitek. Děkujeme ještě jednou organizátorům za pozvání.

POSUN ZAČÁTKU VYUČOVÁNÍ
05.12.2018 18:02
./images/aktuality/clock-8-50-min.jpg

V pondělí 17. 12. 2018 (pro žáky gymnázia) a v úterý 18. 12. 2018 (pro žáky SOŠ a studenty VOŠ) bude vyučování začínat z provozních důvodů od 2. vyučovací hodiny – od 8:50.

Mgr. Lukáš Rosůlek
ředitel školyŘEDITELSKÉ VOLNO 3. 1. 2019 A 4. 1. 2019
03.12.2018 12:41
./images/aktuality/reditelske-volno-1-min.jpg

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno na čtvrtek 3. 1. 2019 a pátek 4. 1. 2019. Vyučování začíná v pondělí 7. 1. 2019.

Mgr. Lukáš Rosůlek
ředitel školyOBLASTNÍ PŘEBOR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
27.11.2018 09:36
./images/aktuality/gymnastikaDDM2018-1-min.jpg

DDM Nový Bydžov pořádá v pondělí 28. 1. 2019 od 14:00 do 19:00 hod. oblastní přebor ve sportovní gymnastice.

Podrobné informace najdete v přiloženém letáku.CHOCEŇ 2018, KONFERENCE ŠKOLA A PODNIKÁNÍ
23.11.2018 13:08
./images/aktuality/chocen2018-1-min.jpg

Opět po roce se konala konference „Škola a podnikání“ na OA v Chocni. Mottem letošní konference bylo: „Jak využít IT nejen v podnikání“.

V rámci celodenního programu byly pro studenty, pedagogy, zástupce firem a veřejné správy připraveny přednášky, workshopy, prezentace, diskuse, počítačové simulace podnikatelského prostředí a soutěže. Pro pedagogy byl velmi přínosný workshop Kulatý stůl, jehož tématem byla spolupráce ve výuce a praktické vzdělávání. Dalšími tématy bylo např. Zefektivnění práce pomocí Google Suite, Hrozby internetu, Digitální kompetence (nejen) pro trh práce, atd. Pro studenty byl připraven velmi zajímavý workshop s názvem Unisim, ve kterém měli možnost soutěžit v počítačové simulaci konkurenčního podnikatelského prostředí. Z dalších témat např. Mozkem proti Fake News, Skrytá nebezpečí internetu, Podpora startupů, Využití IT v podnikání, Na vlně cloudu, Podnikání v on-line světě, atd. Mezi nejzajímavější aplikace, se kterými jsme se v průběhu dne mohli seznámit, patřila především aplikace PRACTICO, která se zaměřuje na propojení studentů a firem poskytujících praxe a stáže, a NENECH TO BÝT, která se zaměřuje na boj proti šikaně.VÍTĚZOVÉ 9. ROČNÍKU NOVOBYDŽOVSKÉ KLÁVESNICE
21.11.2018 16:00
./images/aktuality/NB-klavesnice2018-1-min.jpg

Ve středu 21. listopadu 2018 proběhla na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov, v ulici Jana Maláta, soutěž v klávesnicové gramotnosti „Novobydžovská klávesnice“.

Letošního 9. ročníku se zúčastnilo 50 žáků z 12 základních a středních škol našeho regionu. Celé dopoledne účastníci soutěžili ve 4 disciplínách: 30minutový opis v programu ZAV, pětiminutovka, retro psaní na psacích strojích a ZAV hra.

Nejlepší "písaři" byli odměněni a jsou z Krkonošského gymnázia Vrchlabí, ZŠ Hlušice, OA Hradec Králové a MOA Jičín. Blahopřejeme a zároveň děkujeme všem za jejich účast.

POZVÁNKA NA 9. ROČNÍK TALENTOVÉ SOUTĚŽE V PSANÍ NA KLÁVESNICI
08.11.2018 17:15
./images/aktuality/nbklavesnice2018-min.jpg

Ve středu 21. listopadu 2018 proběhne od 9:00 hodin na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov, v ulici Jana Maláta 1869, 9. ročník soutěže v klávesnicové gramotnosti „Novobydžovská klávesnice“.

Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu: pilarova@gnb.cz
Uzávěrka přihlášek: 15. listopadu 2018

Pozvánka
PřihláškaIQLANDIA V LIBERCI
02.11.2018 15:33
./images/aktuality/iq2018-1-min.jpg

Žáci 2. A a 4. C se dne 1. 11. 2018 zúčastnili exkurze do Science centra iQLANDIA v Liberci.

V jednotlivých expozicích sami prozkoumávali tajemství vědy, techniky a přírody. Také si na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jakou sílu má vichřice, jak hlasitě dokáží zakřičet, jestli se umí pohybovat v úplné tmě, jak pracují jednotlivé lidské orgány a s dalšími exponáty poznat propojení fyziky, matematiky, zeměpisu i biologie. Během výletu také vyplňovali pracovní listy a hledali odpovědi na záludné otázky.

LYŽOVÁNÍ V DOLOMITECH
31.10.2018 16:36
./images/aktuality/dolomity2018-min.jpg

Návratka: zájemci o lyžování odevzdají v případě zájmu do 7. listopadu 2018 a zaplatí zálohu 3.000,- Kč v kanceláři školy u paní Ing. Khelilové. Doplatek částky je třeba zaplatit do 30. listopadu 2018.

Podrobnosté informace o zájezdu s návratkouPŘIPRAVUJEME ZÁJEZD DO JIŽNÍ ANGLIE A LONDÝNA
30.10.2018 15:55
./images/aktuality/info_anglie2019-min.jpg

Naše škola chystá ve spolupráci s CK BOCA v termínu 23. 9. 2019 - 28. 9. 2019 zájezd do jižní Anglie a Londýna. Průzkum zájmu proběhne 1. - 16. 11. 2018 u vyučujících angličtiny.

Program zájezdu a další informaceI NAŠE ŠKOLA SI PŘIPOMÍNÁ 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
28.10.2018 10:08
./images/aktuality/100let-2018-1-min.jpg

I žáci a učitelé naší školy si řadou akcí a projektů připomínají toto slavné výročí. Centrální prostor obou budov zdobí moderní ztvárnění československé vlajky spolu s portréty slavných osobností. V přístavbě gymnázia je nově instalována výstava věnovaná právě vzniku Československé republiky. Zajímavou akcí, kterou pro čtyři třídy gymnázia připravili studenti Univerzity Hradec Králové, byl workshop „Osmičky v našich dějinách“. Neméně přínosná byla i přednáška ředitele Muzea v Novém Bydžově Mgr. Jana Kohouta „Osmičky a Nový Bydžov“, která obohatila poznatky žáků gymnázia i SOŠ.

Další zajímavá akce čekala na některé naše studenty v Poděbradech, kde měli možnost v rámci projektu Československé obce legionářské vidět věrnou repliku legionářského vlaku z období 1918-1920.

Z akcí, které naši studenti absolvovali už v měsíci září, pak znovu můžeme připomenout výstavu „Doteky státnosti“ v areálu Pražského hradu, dále návštěvu Národního památníku na Vítkově s expozicí „Křižovatky české a československé státnosti“ nebo Národního památníku hrdinů heydrichiády.

Další fotografie najdete ve fotogalerii.

OKRESNÍ FINÁLE VE STOLNÍM TENISE
26.10.2018 10:09
./images/aktuality/pingpong2018-min.jpg

Dne 25. 10. 2018 se naše škola zúčastnila okresního finále chlapců ve stolním tenise. Družstvo chlapců ve složení Bohdanecký, Šedivý a Ragula vybojovalo pohár za 2. místo. Dívky Mařasová, Fischerová a Povejšilová obsadily také 2. místo.ZLOMOVÉ OKAMŽIKY NAŠICH DĚJIN
12.10.2018 08:45
./images/aktuality/praha2018-1-min.jpg

Podzimním sluncem ozářenou Prahu navštívili ve čtvrtek 11. října 2018 žáci 2. A a 4. C. Jejich prvním cílem byl Národní památník na Vítkově, kde zhlédli expozici s názvem Křižovatky české a československé státnosti, která zachycuje zlomové okamžiky našich dějin 20. století od vzniku Československé republiky v roce 1918 až po pád komunismu v roce 1989.

Druhou zastávkou pak byl Národní památník hrdinů heydrichiády, kde žáci mj. měli možnost vstoupit do krypty Pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Právě zde se ukrývalo sedm československých parašutistů, kteří položili své životy v boji za naši svobodu.MEMORIÁL VÁCLAVA RUNDA
08.10.2018 13:37
./images/aktuality/memorial-2018-1-min.jpg

V rámci 6. ročníku Memoriálu Václava Runda zorganizovali dne 5. 10. 2018 žáci ŠVP Management sportu pro základní školy Závody všestrannosti. K letošním zúčastněným školám patřily ZŠ V. Kl. Klicpery, ZŠ Hlušice, ZŠ Smidary, ZŠ Skřivany, ZŠ Chlumec n. C., ZŠ Vysoké Veselí a žáci nižších ročníků víceletého gymnázia. Na startovní listinu se zapsalo 12 dívčích a 12 chlapeckých tříčlenných družstev. Soutěžící absolvovali na čas celkem pět stanovišť: hod granátem na cíl, transport přes překážky, střelbu ze vzduchovky, přechod slack line a plížení mezi překážkami.

K příjemné atmosféře domohlo i slunečné podzimní počasí, které bylo organizátory přímo „objednáno“. Hodnotné ceny v podobě pohárů, medailí, sportovních batůžků, létajících talířů a dalších odměn předával ředitel školy Mgr. Lukáš Rosůlek, Ing. Blanka Macháčková, bývalá ředitelka VOŠ a SOŠ Nový Bydžov a zástupkyně školy Mgr. Hana Kárníková.

Studenti ŠVP Management sportu si odnášeli další cenné zkušenosti z oblasti přípravy, organizace a realizace sportovní akce.

Výsledková listinaDalší fotografie najdete ve fotogaleriiPRAVĚK V PRAXI ANEB NAŠI ŽÁCI NA EXKURZI V MĚSTSKÉM MUZEU
08.10.2018 09:07
./images/aktuality/muzeum-2018-1-min.jpg

Ve středu 3. října 2018 navštívili žáci 1. A a 3. C Městské muzeum v Novém Bydžově. Pan ředitel muzea Mgr. Jan Kohout cíleně zaměřil přednášku na pravěké osídlení Novobydžovska a dále seznámil žáky s historií a významem studentských merend v našem městě.STŘEDOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ HRY OVLÁDLI ŽÁCI GYMNÁZIA A SOŠ
03.10.2018 15:55
./images/aktuality/sport-hry-2018-1-min.jpg

Ve dnech 26. a 27. září 2018 se na sportovištích v Novém Bydžově a v Hlušicích uskutečnily Středoškolské sportovní hry. Sportovního klání týmů i jednotlivců se zúčastnila naše škola a Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové s pořádající Střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov. Vítězné týmy a jednotlivci obdrželi poháry, plakety a medaile.

Výsledky soutěžíPRAXE ŽÁKŮ ŠVP MANAGEMENT SPORTU
02.10.2018 16:00
./images/aktuality/mngmnt-sportu-2018-1-min.jpg

Dne 27. 9. 2018 žáci ŠVP Management sportu v rámci předmětu Praxe pomáhali při organizaci náborové akce s názvem „Den fotbalových nadějí“, kterou na Masarykově náměstí v Novém Bydžově pořádal fotbalový klub RMSK Cidlina. Naši žáci pomáhali na jednotlivých stanovištích, které byly zaměřeny na pohybovou průpravu dětí. Dopolední program byl připraven pro děti z MŠ a ZŠ (1. a 2. třída). Byla to pro žáky Managementu sportu letos první akce, při které pomáhali s organizací. Tento týden nás čeká pro nás po organizační stránce větší akce, a to Memoriál Václava Runda, který je pořádán žáky ŠVP Management sportu pro děti 8. a 9. tříd ZŠ.PRAŽSKÝ HRAD – VÝSTAVA DOTEKY STÁTNOSTI
01.10.2018 09:27
./images/aktuality/E-praha-2018-1-min.jpg

Ve středu 26. září 2018 se žáci třídy S2.AB, S3.AB a S4.AB zúčastnili na Pražském hradu výstavy “Doteky státnosti'“, která byla součástí projektu „Založeno 1918“ ke 100. výročí vzniku ČSR. Paní průvodkyně nám popsala jednotlivé státní symboly a to, jak se měnily společně s rozkvětem našeho státu. Postupně nás provedla celou výstavou, kde jsme na vlastní oči viděli například původní státní znak, pozůstatky z koncentračního tábora Dachau, nebo hokejový dres podepsaný Jaromírem Jágrem. Dozvěděli jsme se, že každý ze symbolů, ať už je to vlajka, státní znak nebo třeba trikolóra, má svou dlouholetou historii a přesně nastavená pravidla. Po výstavě jsme se prošli po královské cestě, prohlédli si Vltavu přímo z Karlova mostu a kochali se pohledem na historické památky Prahy.

Adéla Honzíková, S2.ABSTUDENT NAŠÍ ŠKOLY NA STÁŽI MICROSOFT
01.10.2018 09:14
./images/aktuality/ms-jansky-2018-1-min.jpg

Členem programu Microsoft® Studentské Trenérské Centrum jsem již přes půl roku. Za tu dobu se mi naskytlo mnoho příležitostí účasti na různých akcích společnosti Microsoft Czech Republic and Slovakia. Největší příležitostí ovšem byla stáž, které jsem se zúčastnil první dva týdny v září 2018. Za 14 dní v jedné z nejmodernějších budov Microsoftu na světě, v překrásném zázemí pro produktivitu, jsem získal mnoho nových zkušeností. Součástí stáže byla i účast na mezinárodním technologickém veletrhu Future Port Prague 2018, kde jsme společně s lidmi z nvias.org široké veřejnosti představovali, jak lze využít Minecraft: Education Edition a platformu Windows Mixed Reality ve vzdělávání a jak s pomocí littleBits propojit reálný svět s tím virtuálním.

Luboš Jánský, 5. C7. ROČNÍK MATRIXU ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
27.09.2018 11:09
./images/aktuality/matrix-2018-1-min.jpg

V úterý 25. září 2018 proběhla na GNB první soutěž již sedmého ročníku soutěže Great Naturalistic Brainstorming, kterou pro žáky základních škol připravili žáci našeho gymnázia. Soutěž s názvem "Find Your Matrix" proběhla v počítačové učebně gymnázia. Úkolem žáků ZŠ tentokrát bylo poradit si s vyhledáváním informací na Internetu a také se testovaly jejich praktické znalosti programu MS Word.

Vítězem soutěže se stalo družstvo chlapců devátého ročníku ze ZŠ Karla IV. ve složení Nikolas Bažant a Jakub Suchochleb. Stříbrnou medaili si odneslo družstvo 9. ročníku ze ZŠ Chlumec nad Cidlinou: Jakub Semirád a Vít Školník. Bronzovou příčku obsadilo s přehledem družstvo dívek ze ZŠ Karla IV., Tereza Novotná a Alice Řezníčková. Vítězná družstva si odnesla zajímavé ceny v podobě lokalizačních čipů na klíče, flash disků, pamětových SD karet a power nabíječek.

Všem vítězům gratulujeme a zveme současně ostatní žáky základních škol nejen z Nového Bydžova a okolí na další soutěže, které v letošním školním roce 2018/2019 budou ještě následovat: v pátek 7. prosince 2018 je to matematická soutěž "O zlatou Mikulášovu berlu", v druhé polovině března 2019 fyzikálně-chemická experimentálně zaměřená soutěž "Faradayův pohár" a koncem května nebo začátkem června zakončíme přírodovědné zápolení biologicko-zeměpisnou soutěží "Poznej sebe a svou vlast".

Projekt je v letošním školním roce opět podpořen z finančních prostředků Královéhradeckého kraje.

 

 

 ADAPTAČNÍ KURZ 1. A
25.09.2018 16:00
./images/aktuality/adaptak_G_1A-2018-1-min.jpg

V pátek 21. 9. 2018 noví gymnazisté z 1. A ukončili trojici setkání na adaptačním kurzu ve společnosti PROSTOR PRO v Hradci Králové.

Stejně jako dvě předchozí třídy, i my jsme pomyslně vypluli naší lodí a pracovali jsme ve třech blocích. V prvním jsme se zaměřovali na společné seznamování a na nastavení pravidel. Druhý blok probíhal venku na hřišti, tam jsme se soustředili na vzájemnou komunikaci, spolupráci a řešili jsme strategické úkoly. V posledním jsme vyhodnotili naše aktivity a na pomyslnou loď jsme si nalepili pravidla, která chceme v průběhu čtyř let dodržovat.

Nejvíce adrenalinu jsme zažili v úplném závěru, kdy jsme si vyzkoušeli, jak hodně si po celém dni důvěřujeme (viz foto). Dopadlo to výborně, všichni jsme zkouškou prošli, věříme si, poučili jsme se, že nemáme nikoho obviňovat, že sprostými výrazy nezískáme autoritu a že nejvíce ze všeho nechceme šikanu v naší nové třídě. Kapitánka vše sledovala, spokojeně souhlasila, a proto, vážení, vyplouváme. Držte nám palce, ať naše plavba úspěšně skončí vítěznou maturitou.PODZIMNÍ SRDÍČKOVÉ DNY
25.09.2018 14:30
./images/aktuality/srdickove-dny-podzim-2018-min.jpg

Opět jsme pomáhali dětem v rámci podzimních „Srdíčkových dnů“ nákupem magnetek, propisovacích tužek, kávy a přívěsků s delfínkem.

Naše sbírka vynesla vážně nemocným dětem 20 286 Kč.

Tentokrát pomáhali studenti z nové 1. A (Boudyš, Bradnová, Cajthamlová, Divišek, Drobný, Frýdová Fulínová, Jansa, Jaroš, Kaplanová, Kmínková, Knytlová, Králíček, Macháček, Marešová, Michálek, Neufusová, Prouzová, Snášelová a Žilková). Všichni nám velmi pomohli a k prodeji přistupovali velmi zodpovědně. Děkujeme nejen prodávajícím, ale i kupujícím. Garant sbírky L. ZychováADAPTAČNÍ KURZ 1. C
24.09.2018 14:11
./images/aktuality/adaptak_G_1C-2018-1-min.jpg

Ve středu 19.9.2018 se naše třída 1.C vydala na adaptační kurz do Hradce Králové. Program pro nás připravila prospěšná společnost PROSTOR PRO, organizace, která se věnuje práci s dětmi a mladými lidmi již od roku 2000. Lektorky si pro nás připravily program na celé dopoledne. Vydali jsme se na společnou plavbu lodí, která symbolizovala náš společný začátek. Museli jsme překonávat spoustu překážet, aby naše plavba byla úspěšná a naše loď plula správným směrem do přístavu. Během plavby jsme zažili spoustu legrace a poznali nové kamarády.SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ VÍTĚZŮ
12.09.2018 15:41
./images/aktuality/vitezove2018-1-min.jpg

11. září 2018 se v Hradci Králové uskutečnilo Slavnostní setkání vítězů a organizátorů krajských kol předmětových soutěží s představiteli Královéhradeckého kraje.

Gratulaci a ocenění převzali od hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. i dva žáci naší školy - Amálie Šejirmanová (žákyně 4. ročníku gymnázia) za 1. místo v krajském kole Soutěže v ruském jazyce a Ratko Ilič (žák 3. ročníku SOŠ) za 1. místo v záznamu mluveného slova v Krajské soutěži v grafických předmětech.

Za vzornou reprezentaci školy oběma děkujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.ADAPTAČNÍ PROGRAM S1.A
11.09.2018 13:30
./images/aktuality/adaptak_E_2018-1-min.jpg

Ve čtvrtek 6. září 2018 se naše třída S1.A vydala do Hradce Králové na seznamovací akci. Adaptační program je součástí nabídky Preventivních programů SPIRÁLA, které organizuje obecně prospěšná společnost PROSTOR PRO.

Lektoři pro nás připravili program na celé dopoledne. Vydali jsme se na společnou plavbu lodí, která symbolizovala náš nový start. Plnili jsme různé úkoly, a tak jsme se pomocí her vzájemně poznávali. Na naší společné plavbě jsme si museli opatřit zásoby, které nebylo vůbec lehké na loď dopravit. Také jsme kapitánovi přinášeli víno, které bylo těžké po cestě nevylít. Navštívili jsme Ameriku, Francií i Japonsko. Při cestě jsme poznali nové kamarády a přivezli si spoustu zážitků.6. ROČNÍK MEMORIÁLU VÁCLAVA RUNDA
10.09.2018 09:25
./images/aktuality/MVR-logo-min.gif

V pátek 5.10.2018 od 9:00 pořádají naši studenti managementu sportu pro žáky ZŠ závody všestrannosti tříčlenných družstev dívek a chlapců v rámci 6. ročníku MEMORIÁLU VÁCLAVA RUNDA

Závody se konají na sportovním areálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, v ulici Jana Maláta.

Přihlášky posílejte do úterý 2. října 2018 na adresu: karnikova@gnb.cz

Další informace – Kárníková Hana: mobil: 607 501 855
škola tel.: 495 490 353

Pozvánka a přihláška7. ROČNÍK SOUTĚŽE FIND YOUR MATRIX PRO ZŠ
05.09.2018 14:35
./images/aktuality/matrix2018-min.jpg

V úterý 25.9.2018 pořádají naši studenti pro žáky ZŠ první soutěž celoroční soutěže Great Naturalistic Brainstorming, která v roce 2018 pokračuje už 7. ročníkem.

Soutěž tentokrát proběhne v nové učebně IVT v přístavbě školy od 9:00 - 11:30.

Přihlášky posílejte do pátku 21.9.2018 14:00 na mail kd@gnb.cz.

Soutěží se o zajímavé ceny jako bluetooth reproduktory, flash disky, aj.

Další podrobnosti o soutěži najdete na stránkách www.gnb.cz/gnb/.

Na vaši účast se těší realizační tým žáků a učitelů gymnázia.SEZNAMOVACÍ KURZ PRO PRVNÍ ROČNÍKY
03.09.2018 09:09
./images/aktuality/adaptak-2018-min.jpg

Jednodenní kurz se uskuteční:
ve čtvrtek 6. 9. 2018 pro SOŠ S1.A
ve středu 19. 9. 2018 pro G 1.C
ve čtvrtek 21. 9. 2018 pro G 1.A
Podrobné informace sdělí žákům třídní učitel.NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY A LOGO ŠKOLY!
02.09.2018 15:08
./images/aktuality/novyweb-min.jpg

Vážení rodiče, milí studenti a přátelé školy,

vítejte na nových webových stránkách školy Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov. Věříme, že Vás jejich nové pojetí potěší a že se stanou hlavním informačním centrem a okénkem do každodenního života naší školy. Vzhledem k rozsáhlosti obsahu bude web postupně doplňován. Děkujeme za pochopení a těšíme se na případné náměty ke zlepšení.

Současně s tím představujeme i nové logo školy, jehož autorkou je paní Mgr. Lenka Syrová, které tímto děkujeme.ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
01.09.2018 12:00
./images/aktuality/newskolnirok-min.jpg

Vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná pro všechny žáky a studenty v pondělí 3. září 2018 od 1. vyučovací hodiny, která začíná v 7:55.

Organizace týdne

Pondělí 3. 9.
- konec výuky po 2. vyučovací hodině (9:35)
- žáci a studenti ve svých třídách (třídnické hodiny)

Úterý 4. 9.
- konec vyučování po 4. vyučovací hodině (viz rozvrh)
- žáci a studenti prvních ročníků – 2 třídnické hodiny, poté podle rozvrhu
- ostatní – 1 třídnická hodina, poté podle rozvrhu

Středa 5. 9.
- konec vyučování po 6. vyučovací hodině (viz rozvrh)
- výuka podle rozvrhu

Čtvrtek 6. 9.
- výuka podle rozvrhu

Pátek 7. 9.
- výuka podle rozvrhuTŘÍDNÍ SCHŮZKY
07.11.2018 10:47
./images/aktuality/TS2018-min.jpg

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se uskuteční v kmenových učebnách jednotlivých škol.

Gymnázium: úterý 13. 11. 2018 od 16:00
SOŠ: středa 14. 11. 2018 od 16:00