Charakteristika školy

Škola organizuje studium ve čtyřletém a šestiletém cyklu. Zaměření všech tříd je všeobecné s možností diferenciace v posledních dvou letech studia výběrem volitelných seminářů a cvičení. Do školního roku 2017/2018 nastoupilo v deseti třídách celkem 216 žáků, jejichž studijní úsilí zabezpečuje v plném či částečném pracovním poměru 20 pedagogů a 6 nepedagogických pracovníků.

Pro potřeby výchovného a vzdělávacího procesu jsou využívány prostorné kmenové učebny, řada menších učeben pro výuku cizích jazyků, odborné semináře a cvičení, dále laboratoře a odborné učebny fyziky, chemie a biologie, dvě učebny výpočetní techniky, tělocvična a dvě venkovní hřiště.

Gymnázium je partnerskou školou Univerzity Hradec Králové a Evropského vzdělávacího centra.

Škola udržuje pravidelné zahraniční kontakty s Gymnáziem Tvrdošín na Slovensku a Gymnáziem Hofheim v Německu.


Video archiv

Poslední: Školní akademie

Stáhnout Zobrazit
Vyhledat na webu:


Partneři
  • logo Univerzita Hradec Králové
  • logo Evropské vzdělávací centrum
  • Logo EU